Telefon:
Pozice
vedoucí školního stravování
Školní rok
2023/2024

Odhlašování obědů

(v případě telefonického odhlašování volejte 538 728 203, 538 728 206).

Seznam alergenů

9.10.2023 - 13.10.2023

2.10.2023 - 6.10.2023

Z důvodu čerpání dovolené bude kancelář školní jídelny mimo provoz v tyto termíny:

17.7. - 31.7.2023

7.8. - 23.8.2023

V případě potřeby pište na email jídelny, jak budu moci, odpovím (jidelna@zsmodrice.org).

Vyřizování záležitostí, které je nutné řešit osobně (zakoupení čipu atd.), pouze po předchozí domluvě (jidelna@zsmodrice.org).

Použijte odkaz:

https://forms.gle/pkBRzfA8hpGtUMAGA

...aneb velkovýrobna pro cca 500 strávníků :-)

Odhlašování obědů

(v případě telefonického odhlašování volejte 538 728 203, 538 728 206).

Seznam alergenů

26.6.2023 - 30.6.2023

19.6.2023 - 23.6.2023

Převzatý článek z jidelny.cz

 

2.5.2019 Pavel Ludvík

Stížnosti rodičů na školní obědy jsou stále častější, rodiče strávníků mají navíc na školní stravování svých ratolestí nové a nové požadavky. Již před lety jsme připravili návod na pomoc školním jídelnám, o který je pořád velký zájem, a proto vám ho nyní přinášíme v aktualizovaném znění.

Aktualizováno k 29. 4. 2019.

Rozhodli jsme se uspořádat akci pro rodiče našich strávníků, aby měli možnost ochutnat alespoň z několika jídel, která pro jejich děti pravidelně připravujeme. Ochutnávka se konala ve čtvrtek 11.dubna v naší školní jídelně.

Vyhodnocení ankety ŠJ Modřice

Vzhledem k tomu, že počet strávníků naší školní jídelny utěšeně roste a mění se stravovací návyky i technologické zpracování pokrmů, připravuje se v současné době návrh studie na rozšíření školní kuchyně.

V posledních měsících se i mezi rodiči často diskutovaly otázky stravování, výběru ze dvou jídel a podobně. Rozhodli jsme se proto uspořádat anketu, která by nám mohla být cenným pomocníkem při zpracovávání požadavků na moderní jídelnu, vyjádřila by názory veřejnosti a současně by byla vzhledem k naší práci i zpětnou vazbou.

Dne 5.1.2017 byly rodičům předány dotazníky ŠJ a dnes vám přinášíme ty nejdůležitější poznatky a postřehy (výsledky ankety v plné šíři i konkrétní odpovědi na diskutovaná témata naleznete na webových stránkách školy). Z 364 oslovených  respondentů (rodičů dětí) vyjádřilo svůj názor 253, což odpovídá počtu vrácených dotazníků.

Je potěšitelné, že v naší jídelně chutná. Více než polovina dotázaných uvedla, že měli možnost pokrm připravený v naší jídelně ochutnat a že byli s kvalitou jídla spokojeni. 100 respondentů jídlo neochutnalo, ke kvalitě oběda se nevyjádřilo. Dalších pozitivních ohlasů se nakonec sešlo 124. Dotazovaní si kromě jiného pochvalovali výběr pití z nápojového automatu, zeleninové a ovocné přílohy, pestrý jídelníček, ale také vstřícný personál kuchyně, ochotnou paní vedoucí a milé a trpělivé kuchařky.

Pod palbou kritiky se ovšem ocitly prostory školní jídelny, které se mnohým jevily jako kapacitně nevyhovující, zastaralé, nemoderní.  K pohodě u jídla dle mnohých nepřispívá ani hluk, dlouhé fronty a přecházení z budovy školy na ulici Komenského. Dále si většina dotázaných přála výběr ze dvou jídel, na což budeme reflektovat až po ukončení stavebních úprav. Hodně připomínek bylo nasměrováno k systému odhlašování  obědů v případě onemocnění dítěte během víkendu. V této věci vycházíme rodičům vstříc a od září 2017 lze pondělní oběd odhlásit ještě téhož dne ráno.

Pečlivě jsme prošli a zpracovali všechny poznámky a nutno říct, že vyhodnocování bylo někdy i úsměvné. To když například jeden rodič požadoval větší přísnost na děti při dojídání a druhý právě naopak. Některým se zdála jídla nedochucená, přejí si solničky na stolech, druzí poukazovali na přemíru soli. Z toho vyplývá, že co člověk, to názor.

My každopádně děkujeme všem, kteří dotazník poctivě vyplnili a odevzdali, a budeme se i nadále snažit, aby se naše jídelna stala místem milého posezení nad chutným a kvalitně připraveným jídlem.

                                                                                              J. Havlíčková, M. Ondrášková