Telefon:

Mgr. Martina Žáková  Zakova@zsmodrice.org

telefon: 538 728 209

konzultační hodiny: úterý 7:30 - 8:00 

Výchovný poradce:
1) Koordinuje péči o žáky se speciálními výukovými potřebami.
2) Pomáhá při řešení výchovných problémů žáků.
3) Poskytuje poradenskou pomoc rodičům a žákům při volbě povolání, při výběru střední školy.

Termíny přijímacích zkoušek v letošním školním roce (2023/2024)

MŠMT vyhlásilo a zveřejnilo termíny konání přijímacích zkoušek.
čtyřleté obory (žáci 9. tříd): pátek 12. 4. 2024 pondělí 15. 4. 2024

víceleté gymnázia (žáci 5. a 7. tříd): úterý 16. 4. 2024 a středa 17. 4. 2024

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro všechny uchazeče, tj. žáky 5., 7. i 9. tříd): pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024

Žáci SVP – žáci se Speciálními Vzdělávacími Potřebami

zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 16-19

https://poradna.e-bezpeci.cz/

Dostal/a jsi se do obtížné situace spojené s internetem nebo mobilním telefonem? Někdo ti vyhrožuje, vydírá tě, zastrašuje tě a používá k tomu mobilní telefon nebo internet? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce?

Můžeš napsat do poradny - stačí kliknout na odkaz nahoře.

Vážená veřejnosti,

na základě „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra“ směřovaného vládě ČR vytvořilo MŠMT Komunikační soubor

Milí žáci, vážení rodiče,

od  4. 2. 2016, je v provozu školní schránka důvěry online. Do schránky důvěry má přístup pouze výchovný poradce (M. Žáková). Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě anonymní a přísně důvěrné.

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo: