Probíhá.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007144Číslo programu: 02Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzděláváníČíslo výzvy: 02_16_022Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora vzdělávání v ZŠ ModřiceNázev projektu EN: Educational support in ZŠ Modřice

Anotace projektu:Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.Za splnění účelu dotace je považováno prokázání naplnění výstupů aktivit zjednodušeného projektualespoň ve výši 50 % částky dotace uvedené v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

Realizace projektuDatum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2019

Název aktivity: Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Název aktivity: Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Inkluze

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 56 hodin

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky

Název aktivity: Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Název aktivity: Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Datum vytvoření: 1. 9. 2017  |  Datum aktualizace: 18. 4. 2019  |  Autor: KK