Mgr. Martina Žáková  Zakova@zsmodrice.org

telefon: 538 728 209

konzultační hodiny: úterý 7:30 - 8:00 

Výchovný poradce:
1) Koordinuje péči o žáky se speciálními výukovými potřebami.
2) Pomáhá při řešení výchovných problémů žáků.
3) Poskytuje poradenskou pomoc rodičům a žákům při volbě povolání, při výběru střední školy.

 

Činnost ŠSP je naplňována ve čtyřech základních oblastech:

1. Depistážní činnost

  • Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

2. Diagnostická činnost

  • Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb včetně stanovení individuálního plánu podpory ve vzdělávání.

3. Intervenční činnost

Posílám odkaz na video varující před nebezpečím elektrického proudu. Pozor, ve videu se objevují autentické fotografie popálených lidí.

https://www.youtube.com/watch?v=pEkFyQMUZjc

 

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydalo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (dále Desatero pro rodiče), k přečtení zde. Materiál je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy (jak MŠMT uvádí).

Termíny přijímacích zkoušek v letošním školním roce (2023/2024)

MŠMT vyhlásilo a zveřejnilo termíny konání přijímacích zkoušek.
čtyřleté obory (žáci 9. tříd): pátek 12. 4. 2024 pondělí 15. 4. 2024

víceleté gymnázia (žáci 5. a 7. tříd): úterý 16. 4. 2024 a středa 17. 4. 2024

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (pro všechny uchazeče, tj. žáky 5., 7. i 9. tříd): pondělí 29. 4. 2024 a úterý 30. 4. 2024

Žáci SVP – žáci se Speciálními Vzdělávacími Potřebami

zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 16-19

V tomto videu (a jeho popisku) od výborného psychoterapeuta jistě každý najde odkaz na někoho, kdo by mu s jeho problémem mohl pomoci:

https://www.youtube.com/watch?v=Ibrp2T144sE

Konzultační hodiny: úterý 13:40 - 14:25.

Po předchozí domluvě možno i v jiný den.