(reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022587) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora rozvoje žáků prostřednictvím školního speciálního pedagoga, sdílení zkušeností pedagogů, klubů, doučování a projektových dnů ve výuce.

OP VVV

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015844

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

Číslo programu: 06

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 06_16_062

Název výzvy: 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4

Název projektu CZ: Modernizace učeben ZŠ Modřice

Název projektu EN: Modernization of elementary school

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004073

 

Finanční podpora MŠMT

na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017

na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

na obdovbí od 1. 1. 2019 dp 31. 12. 2019

  Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování.

   Naše škola zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování formou stravování žákům, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky na základní škole.

    Definice cílové skupiny, které bude distribuována potravinová pomoc

     Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině: 

     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/00083586

     Projek Střední zahradnické školy Rajhrad. Realizace volnočasových aktivit - kroužek floristický, biologicko-chemicko-ekologický a mechanizační.

     CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

     Jsme partneři projektu. Náplní je realizace projektových aktivit ve spolupráci Pedagogická fakulta MU, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Rezekvítek, zs.s

      Probíhá.

      Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0007144

      Číslo programu: 02
      Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
      Číslo výzvy: 02_16_022
      Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

      V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Evropské Unie „ Rodilí mluvčí do škol“. V rámci tohoto projektu, který koordinuje  Jazyková škola Hello s.r.o.  jsme získali pět vyučovacích hodin s dvěma irskými rodilými mluvčími týdně, a to panem Eugenem Reynoldsem, který vyučuje žáky devátého a sedmého ročníku a Owenem Wardem, který si vzal na starosti žáky osmého ročníku. Oba pravidelně navštěvují naši školu v pondělí a ve středu.