(reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022587) je spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je podpora rozvoje žáků prostřednictvím školního speciálního pedagoga, sdílení zkušeností pedagogů, klubů, doučování a projektových dnů ve výuce.

Datum vytvoření: 1. 9. 2021  |  Datum aktualizace: 4. 5. 2022  |  Autor: KK