Žák cizinec, který nově vstupuje v České republice do základního vzdělávání nebo který plní povinnou školní docházku ve škole na území České republiky nejvýše 24 měsíců, má nárok na bezplatnou přípravu k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků cizinců (dále jen „jazyková příprava“).