Vážení rodiče,

od 12.4.2021 nastoupí do škol žáci 1. stupně, a to v systému rotační výuky – týden prezenční účast ve škole, týden distanční výuka online. Výuka se uskuteční na základě dodržení podmínek stanovených MŠMT, tedy především na základě dodržování hygienických opatření a testování.

 Na 2. stupni pokračuje synchronní a asynchronní výuka na dálku.

V týdnu od 12.4. do 16.4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat děti přípravné třídy, dále žáci 1. ročníků, 3.ročníků a žáci 5.A.

 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy distanční formou. Uskuteční se v termínu dle školského zákona  od 6. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné i podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Vážení rodiče, žáci,

MŠMT zveřejnilo finální verzi harmonogramu přijímacího řízení pro letošní školní rok. Celý dokument najdete na:

https://www.msmt.cz/file/54802/

 

Přehled důležitých termínů uvedených v dokumentu Vám uvádím zde:

do 31. 1. Žáci ZŠ podávající přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou obdrží zápisový lístek

do 31.1. Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou)

Vážení rodiče, milí žáci, zasíláme Vám informace, které se týkají organizace vzdělávací aktivity pro žáky 9. ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

 

Od 11.5.12020 je žákům umožněna osobní přítomnost ve škole, a to pouze pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků je dobrovolná. Všichni žáci, kteří se této aktivity nezúčastní, nadále pokračují v distanční výuce.

 

postupně budovaný souhrnný přehled, odkazované stránky se otevírají vždy v novém okně,
dík za trpělivost - admin