Telefon:
Telefon:

 

Činnost ŠSP je naplňována ve čtyřech základních oblastech:

1. Depistážní činnost

  • Vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

2. Diagnostická činnost

  • Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb včetně stanovení individuálního plánu podpory ve vzdělávání.

3. Intervenční činnost