https://poradna.e-bezpeci.cz/

Dostal/a jsi se do obtížné situace spojené s internetem nebo mobilním telefonem? Někdo ti vyhrožuje, vydírá tě, zastrašuje tě a používá k tomu mobilní telefon nebo internet? Přemlouvá tě někdo prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu k osobní schůzce?

Můžeš napsat do poradny - stačí kliknout na odkaz nahoře.

Vážená veřejnosti,

na základě „Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra“ směřovaného vládě ČR vytvořilo MŠMT Komunikační soubor

Milí žáci, vážení rodiče,

od  4. 2. 2016, je v provozu školní schránka důvěry online.
Do schránky důvěry má přístup pouze výchovný poradce (M. Žáková). Odpoví na vaše vzkazy jak nejrychleji je to možné. Vše je samozřejmě anonymní a přísně důvěrné.

Schránka důvěry je tu pro každého, kdo:

Mgr. Jakub Jírů                                     jiru@zsmodrice.org

telefon: 538 728 208

 

Úřední hodiny: úterý 12:45 - 13:30.

V případě potřeby i v jiný termín.

 

Náplň práce metodika prevence:                  

Metodik prevence spolupracuje s okresním metodikem prevence, s výchovným poradcem.

Sestavuje a realizuje Minimální preventivní program na škole, poskytuje pomoc žákům i rodičům v oblasti rizikového chování – kouření, alkohol, drogy.

Mgr. Martina Žáková  Zakova@zsmodrice.org

telefon: 538 728 209

konzultační hodiny: středa a čtvrtek 7:15 - 7:45 (po předchozí domluvě je možný jiný termín)

Výchovný poradce:
1) Koordinuje péči o žáky se speciálními výukovými potřebami
2) Pomáhá při řešení výchovných problémů žáků
3) Poskytuje poradenskou pomoc rodičům a žákům při volbě povolání, při výběru střední školy

_____________________________________________________________________________________

Termíny přijímacího řízení  

Mgr. Jeanette Vrtková - vrtkova@zsmodrice.org

tel.: 538 728 216

 konzultační hodiny pro rodiče:  každý čtvrtek 17 – 18h   (doporučuji objednat se mailem, popř. telefonicky,  po domluvě možno i v dopoledních hodinách) 

Co dělá psycholog ve škole?

Hlavní náplní práce školního psychologa je psychologická práce se třídou pro pěstování kvalitního sociálního klimatu ve třídách, potažmo v celé škole.

 

Dále pak poskytuje:

pro rodiče: