Vystoupení folklorních souborů nejmenších dětí - postupně celkem kolem 100 účinkujících,
další podrobnosti a souvislosti - Modřický Internetový Magazín
 

V zájmu širšího výchovného působení jsou v této *rubrice informace o --- ---
   informace jsou rozděleny do *podrubrik podle rámcových témat
Jaká témata budou do *rubriky zařazena a kdo bude jejich správcem určuje ředitelství školy --- ---
Účast žáků na akcích a činnostech, uváděných v této *rubrice, je výhradně věcí a zodpovědností rodičů --- ---