Loga

 

Vážení občané,

v areálu ZŠ Modřice i ZŠ Komenského nyní probíhají výkopové práce při realizaci projektu „ZŠ Modřice – nakládání s dešťovou vodou“. Projekt řeší využívání dešťové vody. V areálu na Komenského ulici by se musela pro zalévání zatravněných ploch používat pitná voda, což není vhodné a ekonomicky nevýhodné. Nyní srážková voda pomocí retenční a akumulační nádrže zůstane na místě, kde spadne. Bude zde tedy využívána, odpařována, zasakována a využita k zavlažování.

Z Operačního programu životního prostředí je hrazeno 85 % nákladů.

 

Tichou poštou (jedna paní povídala) se mi doneslo, že jsem špatná manažerka a že bych zasloužila přijít o místo, neboť jen v září 2021 skončila jedna stavební akce, u které se udělal nový chodník, tak teď ho znovu rozkopáváme. Bez dalších informací bych vám dala za pravdu. Je tu jedno velké ALE…

Rekonstrukce kuchyně měla šibeniční termín prací – 2,5 měsíce, a to pouze po dobu prázdnin. Každý, kdo trochu rozumí stavebním pracím, kde je třeba provést vestavba nové části kuchyně včetně celkové rekonstrukce stávající kuchyně s novými rozvody (ležatá kanalizace splašková a také samostatná kanalizace do Lapolu), omítky, obklady, elektroinstalace, vzduchotechnika, vodoinstalace, plynoinstalace, akustické podhledy, výmalba,  dodávka technologie, Vám řekne, že tam časová rezerva není žádná.

Můj první úmysl dělat obě stavby zároveň byl naprosto nerealizovatelný – konzultace s odborníky – nikoliv můj názor. Druhá varianta – jedna stavba skončí a druhá plynule naváže – venkovní stavební práce v měsících říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen nejsou vůbec ideální nejen pro realizátory staveb, ale také pro náhradní organizaci příchodu do školy a udržení čistoty a pořádku v budovách školy.

Proto jsme zvolili variantu číslo tři. Položení stávající dlažby bez úpravy podloží. Celý dvůr byl tedy pochozí, auta zde mají zákaz vjezdu. Nyní za přijatelného počasí snad úspěšně zrealizujeme projekt stavby ZŠ Modřice - nakládání s dešťovou vodou.

Pokud má někdo zájem o další informace a diskusi, ráda se s Vámi setkám. Případně vám poskytne informace i technický dozor - pan Libor Kočíř.

 

Mgr. Kateřina Koubková

Ředitelka ZŠ Modřice

Datum vytvoření: 21. 4. 2022  |  Datum aktualizace: 19. 5. 2023  |  Autor: KK