4. září bylo pro všechny prvňáčky důležité datum - šli poprvé do školy. My z 1. C jsme se přivítali před školou a společně odešli do připravené třídy, kde se dětem prý moc líbilo. Všichni dostali spoustu dárečků - pomůcek do vyučování a pamětní list, který jim tento první den vždy připomene. Přejeme všem úspěšný celý školní rok.

(Autor fotografií: paní Daňková Jitka,MgA.)

Datum vytvoření: 13. 9. 2023  |  Datum aktualizace: 13. 9. 2023  |  Autor: EN