Modřický Internetový Magazín


Příspěvek k vlastivědnému poznávání současnosti i minulosti města a okolí


Rozbalovací Mw-portál, vytvořený pomocí stavebnice Mini-web, publikovaný v rámci Experimentálního portálu ZŠ Modřice.
Rozbalování je ovládáno klikem na podtržený řádek.

Archiv Zpravodaje Modřice a MIM  | 

NOVINKY:


Krajky paní Bělíkové

Rozkvetlý sad 2003

TAPO Krkatá baba 2003

Obnovené hody 1991

Výstava ZŠ 2005

Jarmark ZŠ 2022

Jarmark ZŠ 2011

DFKM na jarmarku 2011


Další aktuální novinky - 2023  -  ^^^
Rubrika MIM ve Zpravodaji:   0708,   06,   05,   04,   03,   02,   01,  

2023/06 - MK108 - Po ránu o5 níž

^^^  |  2023  |  téma - koncerty na radnici  | 
album, video

foto a video Mirek Hájek

 


2023/06 - Noc kostelů - Modřice

^^^  |  2023  |  téma - pěvecký sbor, koncerty v kostele  | 
album, video

foto a video Mirek Hájek

 


2023/06 - Den dětí

^^^  |  2023  |  téma - Den dětí  | 
album,

foto Mirek Hájek

 


2023/05 - Májové zpívání se sborem Vokál

^^^  |  2023  |  téma - pěvecký sbor, foto-KO, Brno a okolí  | 
album (start): Horní Heršpice, Přízřenice, Modřice, video

foto a video Karolína Okounová

 


2023/05 - Den lidových tradic a řemesel

^^^  |  2023  |  téma - DFKM  | 
album

foto Mirek Hájek

 


2023/05 - MK107 - Sólisté ZUŠ a Modřický sbor

^^^  |  2023  |  téma - koncerty na radnici, ZUŠ, pěvecký sbor,  | 
album, video ZUŠ, vid-2, sbor, vid-2

foto a vd-2 Mirek Hájek, video Jiří Hájek

 


2023/05 - Londýn s Vladimírem Vérostou

^^^  |  2023  |  téma - foto-VV, cesty po světě  | 

foto VV

 


2023/04 - Salzbursko a Hallstatt

^^^  |  2023  |  téma - foto-VV, cesty po světě  | 
jízda vláčkem v Hallstattu - video

foto a video Vladimír Vérosta

 


Databáze roků a témat  -  ^^^
Rok 2022  -  ^^^
Rubrika MIM ve Zpravodaji:   12,   11,   10,   09,   0708,   05,   04,   03,   02,   01,  

2022/11 - Vánoční jarmark 2022

^^^  |  2022  |  téma -  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

Rok 2011  -  ^^^

2011/12 - Předvánoční jarmark ZŠ

^^^  |  2011  |  téma -  | 
album,

foto Vlastimil Čevela


2011/12 - Folklorní kroužek na jarmarku ZŠ

^^^  |  2011  |  téma - DFKM,  | 
stránka MIM

foto archiv DFK

Rok 2009  -  ^^^

2009/11 - Vánoční poezie - krajky a keramika

^^^  |  2009  |  téma - krajky-NB  | 
vernisáž výstavy v muzeu , virtuální expozice

foto Vlastimil Čevela

 

Rok 2005  -  ^^^

2005/12 - Vánoční výstava a keramika na ZŠ

^^^  |  2005  |  téma - , výstavy  | 
stránka MIM

text a foto Vlastimil Čevela

Rok 2004 a dříve  -  ^^^

2003/05 - Rozkvetlý sad

^^^  |  2004ad  |  téma - příroda-MH, Modřice a okolí  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


2003/04 - Jaro na základně v údolí Lubě

^^^  |  2004ad  |  téma - příroda-MH, okolí Brna  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


1991/09 - Obnovené Svatováclavské hody

^^^  |  2004ad  |  téma - sv-hody  | 
stránka MIM

text a foto Vlastimil Čevela

 


Samostatná témata  -  ^^^

Blogy = privátní aktivity

^^^  |  blogy  |  okruh - aktivity  | 
stránka MIM

foto Jarek Pudelka

 


Blog (foto) - Karol Okounová

^^^  |  foto-KO  |  téma - blogy  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Blog (foto) - Vladimír Vérosta

^^^  |  foto-VV  |  téma - blogy  | 
stránka MIM

foto VV

 


Cesty po Česku

^^^  |  po Česku  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Doudleby nad Orlicí - foto Vlastimil Čevela

 


Cesty - Brno a širší okolí

^^^  |  Brno a okolí  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Po náplavce Svratky u Vojkovic - foto Vlastimil Čevela

 


Cesty - vycházky v Modřicích a okolí

^^^  |  Modřice a okolí  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Zima na Benešově ulici - foto Hana Čevelová

 


Cesty po Moravě

^^^  |  po Moravě  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Mikulov ze Sv. Kopečku - foto Vladimír Vérosta

 


Cesty po světě

^^^  |  po světě  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Paříž Touleries - foto Mojmír Strouhal

 


Den dětí

^^^  |  Den Dětí  |  okruh - akce  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Dětský folklorní kroužek (2011-...)

^^^  |  DFKM  |  okruh - aktivita, folklor  | 
stránka MIM, webové stránky DFKM

foto Mirek Hájek

 


Krajky paní Bělíkové (1946-2023)

^^^  |  krajky-NB  |  téma - výstavy  | 
stránka MIM

foto Vlastimil Čevela

 


Koncerty na radnici (2002-...)

^^^  |  koncerty na radnici  |  okruh - akce, muzika  | 
stránka MIM, webové stránky koncertů

foto Mirek Hájek


Koncerty v kostele

^^^  |  koncerty v kostele  |  okruh - akce, muzika  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Pěvecký sbor (1998-...)

^^^  |  sbor  |  okruh - aktivita, muzika  | 
stránka MIM, webové stránky sboru

foto Mirek Hájek

 


Příroda s Mirkem Hájkem

^^^  |  příroda-MH  |  téma - blogy  |  okruh - příroda  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Svatováclavské hody (1991-...)

^^^  |  sv-hody  |  okruh - akce, folklor  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Školy

^^^  |  školy  |  okruhy - školy  | 
stránka MIM

foto Vlastimil Čevela

 


Výstavy

^^^  |  výstavy  |  okruh - výstavy  | 
stránka MIM

foto Vlastimil Čevela

 


Základní škola

^^^  |   |  téma - školy  | 
stránka MIM, webové stránky školy

foto archiv MIM

 


Základní umělecká škola

^^^  |   |  téma - školy  | 
stránka MIM, webové stránky školy

foto Mirek Hájek

 


Tematické okruhy databáze  -  ^^^
akce (aktivity - blogy - školy - výstavy)  -  ^^^

Blogy = privátní aktivity

^^^  |  blogy  |  okruh - aktivity  | 
stránka MIM

foto Jarek Pudelka

 


Den dětí

^^^  |  Den Dětí  |  okruh - akce  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Dětský folklorní kroužek (2011-...)

^^^  |  DFKM  |  okruh - aktivita, folklor  | 
stránka MIM, webové stránky DFKM

foto Mirek Hájek

 


Koncerty na radnici (2002-...)

^^^  |  koncerty na radnici  |  okruh - akce, muzika  | 
stránka MIM, webové stránky koncertů

foto Mirek Hájek


Koncerty v kostele

^^^  |  koncerty v kostele  |  okruh - akce, muzika  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Pěvecký sbor (1998-...)

^^^  |  sbor  |  okruh - aktivita, muzika  | 
stránka MIM, webové stránky sboru

foto Mirek Hájek

 


Svatováclavské hody (1991-...)

^^^  |  sv-hody  |  okruh - akce, folklor  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Školy

^^^  |  školy  |  okruhy - školy  | 
stránka MIM

foto Vlastimil Čevela

 


Výstavy

^^^  |  výstavy  |  okruh - výstavy  | 
stránka MIM

foto Vlastimil Čevela

 

cesty (cestování - výlety - vycházky)  -  ^^^

Cesty po Česku

^^^  |  po Česku  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Doudleby nad Orlicí - foto Vlastimil Čevela

 


Cesty - Brno a širší okolí

^^^  |  Brno a okolí  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Po náplavce Svratky u Vojkovic - foto Vlastimil Čevela

 


Cesty - vycházky v Modřicích a okolí

^^^  |  Modřice a okolí  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Zima na Benešově ulici - foto Hana Čevelová

 


Cesty po Moravě

^^^  |  po Moravě  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Mikulov ze Sv. Kopečku - foto Vladimír Vérosta

 


Cesty po světě

^^^  |  po světě  |  okruh - cesty  | 
stránka MIM

Paříž Touleries - foto Mojmír Strouhal

 

folklor  -  ^^^

Dětský folklorní kroužek (2011-...)

^^^  |  DFKM  |  okruh - aktivita, folklor  | 
stránka MIM, webové stránky DFKM

foto Mirek Hájek

 


Svatováclavské hody (1991-...)

^^^  |  sv-hody  |  okruh - akce, folklor  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 

historie  -  ^^^ ..
muzika  -  ^^^

Koncerty na radnici (2002-...)

^^^  |  koncerty na radnici  |  okruh - akce, muzika  | 
stránka MIM, webové stránky koncertů

foto Mirek Hájek


Koncerty v kostele

^^^  |  koncerty v kostele  |  okruh - akce, muzika  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 


Pěvecký sbor (1998-...)

^^^  |  sbor  |  okruh - aktivita, muzika  | 
stránka MIM, webové stránky sboru

foto Mirek Hájek

 

příroda  -  ^^^

Příroda s Mirkem Hájkem

^^^  |  příroda-MH  |  téma - blogy  |  okruh - příroda  | 
stránka MIM

foto Mirek Hájek

 

sport  -  ^^^ ..

O projektu MIM a stavebnici Mini-web  -  ^^^

Postupně obnovovaný MIM,

  který jsme původně na webu a na CD vydávali od roku 2005, je nyní navržen tak, aby bylo možno prezentovat nejen historické, ale i současné nové stránky.

  Pokud se podaří přes prázdniny dokončit návody pro laickou práci, rádi bychom nabídli prostor pro publikování vlastních příspěvků zájemcům z řad žáků a pedagogů ZŠ, případně dalším autorům.

redaktor ČeV a fotograf MH - 27.7.2023

 


Vydavatelsky jde o

  statické webové stránky, samostatně autorsky sestavované z typizovaných obsahových prvků pomocí stavebnice Mini-web. Stránky ve formátu „*.htm“, spolu s návrhem "*.txt" v Mw-jazyku převezme redaktor, který zajistí jejich publikování na webu MIM.

   Pracuje se tedy pouze s formátem „htm“, který může obsahovat jen texty a odkazy. Ostatní prvky, jako jsou obrázky, fotografie, videa nebo mapy, musí být předem k dispozici někde na webu (např. Rajče, Zoner, YouTube nebo Mapy.cz).

 


Pro přístup a vyhledávání

  jednotlivých příspěvků na portálu MIM, jsou připraveny dva pohledy. Základním je rok, ke kterému se stránka svým obsahem historicky vztahuje anebo kdy byla napsána. Druhým pak zařazení ve zjednodušeném rejstříku sedmi tematických okruhů.

  Počínaje rokem 2007 pak souhrnná tabulka "Archiv .." kromě výše zmíněných pohledů nabízí též přímý přístup k obsahům všech vydání Zpravodaje Modřice na webu radnice.

 


Co je a k čemu je stavebnice Mini-web:

  Jedná se o víceúčelový nástroj pro samostatnou volnočasovou, vzdělávací a výchovnou aktivitu, určený pro přemýšlivé zájemce od žáků vyššího stupně ZŠ až po seniory.

  Vedle toho nabízí možnost s minimální pracností využívat standardní webové stránky „*.htm“ pro záznam a prezentaci informací jako alternativu k textovým „*.docx“ a "*.pdf" nebo prezentačním „*.pps“ dokumentům, tvořeným pomocí MS Office nebo Libre Office.

 


Vznik stavebnice

  inspirovala tvorba seznamů publikací pro virtuální expozici „prog-story“ na webu Technického muzea v Brně a navazuje na řadu užitečných generátorů zdrojových kódů v dřívější praxi.

  Je realizována s využitím jednoduchých skriptů Windows a několika programů Python a její první verze byla představena koncem roku 2021. Následně pak byla odborně i laicky průběžně ověřována a mnohokrát upravována až do současné stabilní verze.

  Projekt MIM je ukázkou, že nemusí jít pouze o jednotlivé stránky, ale může být redakčně obsluhován i vzájemně propojený portál.

 


Přiznávám,

  že jde o pokus, přiměřeným způsobem shrnout a předat padesátileté zkušenosti autora v oblasti systémové analýzy, projektování a realizace informačních systémů, programování a tvorby souvisejících metodik i z navazující odborné výuky dospělých.

  Počítač je totiž spolehlivě „férový“, nekonečně trpělivý a nikdy se nerozčilující partner, který při vhodném využití umí svého lidského kolegu naučit mnoha užitečným věcem.

  Ta "férovost" platí jen pro lokální počítač nebo notebook. Na webu s člověkem komunikuje umělá inteligence v zájmů toho, kdo ji platí (reklamy).

 


Základní funkcí stavebnice je

  laická tvorba částečně typizovaných webových stránek. Ta je ale pojata tak, aby při ní člověk nebyl počítačem pasivně „veden“, ale naopak.

  Musí přitom vlastní hlavou sestavit potřebnou úlohu a postupně opakovaným laděním návrhu stránky v Mw-jazyku počítač k požadovanému výsledku „dovést“.

  Ladění návrhu stránky, je svým způsobem "hra", která si vynucuje překonávání různých problémů "přímo hlavou". Dosažení předem stanoveného cíle je tedy výhrou, která se postupně projeví i ve zvýšeném sebevědomí úspěšného hráče.

 


Cílem zvoleného přístupu je,

  aby pomocí stavebnice byl její uživatel vlastně automaticky "vychováván" k trpělivosti, vytrvalosti a jisté míře „pokory“ ve vztahu k počítači.

  Současně jsou tím vytvářeny podmínky pro jeho případně navazující seznámení se skutečným programováním systémových skriptů a programů v jazyku Python.

  Stavebnice Mini-web tedy představuje výzvu a příležitost pro každého, kdo má zájem aktivně zkusit něco nového, ledacos se přitom naučit a umět se podívat na počítač i jinak než přes Windows a reklamami přeplněný web.

Vlastimil Čevela, červenec 2023

  


Mini-web Lexikon, Vlastimil Čevela, aktualizace 11.08.2023-17:59