REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřeby podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci ne nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Datum vytvoření: 31. 8. 2022  |  Datum aktualizace: 16. 2. 2023  |  Autor: KK